RKC 理化工业株式会社        
       
HOME 公司信息 产品中心 下载专区 应用实例 术语便签

停止生产通知

此处登载关于本公司主打产品停止生产及即将停止生产产品的通知。
对相关产品的维修, 原则上规定在停止生产之后5年之内, 但有时零部件筹措不到 而无法维修的情况,敬请谅解。
代替 机种 产品 在操作、设置安装、配线、外形尺寸等方面并不完全相兼容。
以下列表以外的产品有的也已经停止生产 。


 


控制器等
型号 终了(年月) 替代机种等
 B400 2015年 8月 代理商
 DB-4 1991年 5月 RB700
 DB-41 1990年 5月 RB700
 DB-48(RE-48系列) 2003年 11月 RB400
 DB-480 2001年 5月 RB400
 DB-6 2004年 12月 RB900
 DB-6H 1986年 5月 RB900
 DB-6H6 2003年 3月 RB900
 DB-6P5 2003年 3月 RB900
 DB-96 1990年 5月 RB900
 DBH-480 2007年 11月 RB400
 DF-41 1990年 5月 RB700
 DF-61 1986年 5月 RB900
 DF-96 1990年 5月 RB900
 DN-48(RE-48系列) 1992年 12月 RB400
 DN-480 1997年 12月 代理商
 DN-96 2001年 5月 RB900
 FAREX-E1 1989年 9月 SR Mini HG
 FAREX-E2 1994年 9月 SR Mini HG
 FAREX-MIGHTY 5E 1996年 11月 SR Mini HG
 MC1 1986年 5月 RB100
 MC-1 1995年 6月 RB100
 MD-21 1998年 12月 代理商
 MD-51 1998年 12月 代理商
 MD-53 1994年 6月 代理商
 MD-55 1992年 12月 代理商
 MDS-96 1996年 11月
 MF1 1986年 5月 RB100
 MF-1 1995年 6月 RB100
 MF-21 1992年 12月 代理商
 MF-48(RE-48系列) 2001年 5月 RB400
 MF-480 1992年 12月 RB400
 MF-51 1992年 12月 代理商
 MF-55 1992年 12月 代理商
 MF-65 1995年 6月 RB900
 MF-72 1992年 12月 RB700
 MFH-480 1990年 5月 RB400
 MR-12 2001年 5月 代理商
 MS-2 1992年 12月 PREBO
 MS-3 1992年 12月 PREBO
 MSN-1 1992年 12月 PREBO
 OPC-H 2012年 2月 代理商
 OPC-SC1 2006年 11月 代理商
 OPC-SC2 2006年 11月 代理商
 OPC-SE1 2006年 11月 代理商
 OPC-V06 2011年 3月 代理商
 OPC-V07 2013年 11月 代理商
 OPL 2001年 5月 代理商
 OPM, OPM-H 2010年 11月 代理商
 PB-41 1990年 5月 RB700
 PB-6 2001年 5月 RB900
 PB-6H 1998年 5月 RB900
 PB-6H6 1998年 5月 RB900
 PB-96 2001年 5月 RB900
 PF-4 2014年 1月 RB700
 PF-41 1991年 5月 RB700
 PF-62 2001年 5月 RB900
 PF-8 1995年 10月 代理商
 PN-4 2014年 4月 RB700
 PN-41 1990年 5月 RB700
 PN-48(RE-48系列) 1992年 12月 RB400
 PN-6 2001年 5月 RB900
 PN-96 1990年 5月 RB900
 PS-962 1990年 5月 PF900
 REX-B800 2010年 11月 代理商
 REX-B850 2010年 11月 代理商
 REX-C1 1992年 12月 RB100
 REX-C10 2008年 6月 RB100
 REX-C1000 1998年 12月 RB900
 REX-C1100 1994年 6月 代理商
 REX-C2000 1998年 12月 MA900, MA901
 REX-C3000 1999年 4月 代理商
 REX-C3500 1995年 6月 代理商
 REX-C4 1997年 12月 RB400
 REX-C40 1997年 12月 RB400
 REX-C41 1997年 12月 RB500
 REX-C480 1987年 12月 RB400
 REX-C70 1997年 12月 RB700
 REX-C72 1991年 5月 RB700
 REX-C9 1997年 12月 RB900
 REX-C90 1997年 12月 RB900
 REX-D100 2015年 11月 代理商
 REX-D400 2015年 11月 代理商
 REX-D900 2015年 11月 代理商
 REX-F1000 1992年 12月
 REX-F4 2007年 11月 FB400, RB400
 REX-F4(触发输出) 1999年 9月 REX-F400
 REX-F400 2015年 11月 代理商
 REX-F7 2007年 11月 RB700
 REX-F700 2015年 11月 代理商
 REX-F700(24V) 2015年 5月 代理商
 REX-F9 2007年 11月 FB900, RB900
 REX-F9(附通信功能) 1999年 9月 FB900, RB900
 REX-F900 2015年 11月 代理商
 REX-G9 2004年 10月 HA901
 REX-P100 2003年 3月 PF900
 REX-P1000 1992年 1月
 REX-P200 2010年 11月 PF900, PF901
 REX-P210 2001年 5月 PF900, PF901
 REX-P250 2010年 11月 PF900, PF901
 REX-P300 2011年 5月 PF900, PF901
 REX-P50 1988年 11月 REX-P96
 REX-P9 1994年 6月 REX-P96
 REX-P90 1994年 5月 REX-P96
 REX-Z2000 1992年 12月 SRZ
 REX-Z2100 1992年 12月 SRZ
 REX-Z2500 2001年 5月 SRZ
 RHT-100 1992年 12月 代理商
 RHT-65 1992年 12月 代理商
 SR Mini HG(H-AO-A) 2016年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-CIO-A) 2016年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-DO-D) 2011年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-PCP-E) 2011年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-PCP-F) 2016年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-TI-B) 2016年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-TIO-K) 2014年 10月 代理商
 SR Mini HG(H-TIO-P) 2016年 11月 代理商
 SR Mini HG(H-TIO-R) 2014年 10月 代理商
 SR Mini(M-CT-A) 2013年 11月 代理商
 SR Mini(M-DI-A) 2011年 11月 代理商
 SR Mini(M-DO-A) 2011年 11月 代理商
 SR Mini(M-DO-B) 2011年 11月 代理商
 SR Mini(M-PCP-A) 2011年 11月 代理商
 SR Mini(M-PCP-B) 2011年 11月 代理商
 SR Mini(M-TI) 2006年 11月 代理商
 SR Mini(M-TIO-A) 2013年 11月 代理商
 SR Mini(M-TIO-B) 2016年 11月 代理商
 SR Mini(M-TIO-C) 2013年 11月 代理商
 SR Mini(M-TIO-D) 2013年 11月 代理商
 SR SYSTEM 2007年 11月 SR Mini HG
 SRV(V-TIO-G) 2013年 11月 代理商
 SRV(V-TIO-H) 2015年 5月 代理商
 SRV(V-TIO-J) 2013年 11月 代理商
 SRV(V-TIO-K) 2013年 11月 代理商
 SRX(X-TIO-G) 2014年 11月 代理商

指示計等
型号 终了(年月) 替代机种等
 AE530 2013年 11月 代理商
 AF-48 1991年 5月 AG500, AE500
 CS-4 1995年 6月
 DP-1 1997年 5月 代理商
 DP-100 2001年 2月 DP-350*A
 DP-2 1992年 12月 代理商
 DP-200 1987年 6月 DP-350*A
 DP-3 1990年 6月 代理商
 DP-300 1997年 5月 DP-350*A
 DP-4 1997年 5月 AG500, AE500
 DP-48 2001年 5月 AG500, AE500
 DP-500 2004年 12月 DP-700
 HPO-30 1997年 5月
 HPS-51 1994年 6月 代理商
 HPS-62 1997年 12月 代理商
 REX-AC110 2010年 11月 代理商
 REX-AC410 2010年 11月 AG500, AE500
 REX-AD410 2013年 11月 AG500, AE500
 REX-AF4 1997年 5月 AG500, AE500
 REX-AP4 2013年 11月
 REX-DP110 2010年 11月 代理商
 REX-DP410 2010年 11月 AG500, AE500
 REX-EP4 2014年 11月
 REX-PG410 2009年 10月 PG500
 RMC-410 2010年 11月 RMC-500
 SP400 2007年 11月
 SP-48 2001年 5月 代理商

压力传感器等
型号 终了(年月) 替代机种等
 CS-3-3 1986年 10月
 CT-3 1986年 10月
 CT-300 2011年 11月 代理商
 CZ-1P 1986年 10月 CZ-200P
 CZ-GP100 2006年 11月 代理商
 FP1 2011年 11月 代理商
 FP2 2011年 5月 代理商
 FP3 2011年 5月 代理商

记录仪
型号 终了(年月) 替代机种等
 SBR10 2007年 11月 代理商
 SBR100 1994年 6月 SBR-EW100
 SBR180 1993年 12月 SBR-EW180
 SBR50 1995年 6月
 SBR-C50 2002年 6月
 SBR-EM100 2011年 3月 SBR-EW100
 SBR-EM180 2011年 3月 SBR-EW180
 SBR-ET100 1996年 3月 SBR-EW100
 SBR-ET180 1996年 3月 SBR-EW180
 SBR-EX100 1996年 3月 SBR-EW100
 SBR-EX180 1996年 3月 SBR-EW180
 SBR-EY100 2005年 9月 SBR-EW100
 SBR-EY180 2006年 5月 SBR-EW180
 SBR-HT100 1999年 4月 SBR-HT50

电力操作器
型号 终了(年月) 替代机种等
 1□PH 2005年 11月 THV
 1□PHF 2005年 11月 THV, THV-40
 1□PHN 2005年 11月 THV, THV-40
 1□PHS 2005年 11月 THV
 1□SRF 2005年 11月 THV, THV-40
 1□ZE 2005年 11月 THV
 11PHM 2006年 11月 THV
 11SRN 2005年 11月 THV
 11ZEF 2005年 11月 THV
 11ZEM 2013年 11月 THV
 12SRN 2013年 11月 THV
 12ZEM 2013年 11月 THV
 13PHB 2006年 11月 THV-40
 13PHM 2013年 11月 THV-40
 13SRN 2013年 11月 THV-40
 13ZEF 2005年 11月 THV
 14PHM 2013年 11月 THV-40
 14SRN 2005年 11月 THV-40
 14ZEF 2005年 11月 THV-40
 14ZEM 2013年 11月 THV-40
 3□PHN 2005年 11月 THW
 33PHF 2006年 11月 THW
 34PHF 2006年 11月 THW
 SS-45C-F 2007年 11月 SSJ-45F3
 SS-60C-F 2007年 11月
 SSE 2006年 11月 SSJ

变换器等
型号 终了(年月) 替代机种等
 BRA-100 2001年 5月
 BRA-5E 1996年 11月
 COM-100A 2001年 5月
 COM-101A 2001年 5月
 COM-102A 1998年 12月
 COM-103C 2007年 11月 代理商
 COM-104 2013年 11月 代理商
 COM-B 2010年 11月 代理商
 COM-E 2016年 11月 代理商
 CVM-1 1992年 12月
 CVM-2 1992年 1月
 CVM-3A 2001年 5月
 CVM-3B 2001年 5月
 CVM-3C 2007年 11月
 CVM-4 2007年 11月
 CVM-48N6 2007年 11月
 CVM-AI8 1999年 4月
 CVM-AIO 1996年 11月
 CVM-AO8 1999年 4月
 CVM-DI2/24 1996年 11月
 CVM-DI8 1999年 4月
 CVM-DO2/24 1996年 11月
 CVM-DO8 1996年 11月
 CVM-RB8 1996年 11月
 CVM-TC8 1996年 11月
 EP-48 1997年 5月 REX-EP4
 EP-61 1997年 5月 代理商
 VTI-48 1994年 6月 代理商
 VTI-85 1995年 6月 代理商

温度传感器
型号 终了(年月) 替代机种等
 BT-5 1993年 4月
 JB-12 2010年 11月 代理商
 JB-13 2010年 11月 代理商
 JB-14C 2011年 5月 代理商
 JB-701 2014年 11月 代理商
 JB-702 2014年 11月 代理商
 R-100 1996年 1月 R-101
 R-110 1996年 1月 R-111
 SR-15 2009年 8月 代理商
 SR-16 2011年 5月 代理商
 SR-26 2011年 5月 代理商
 ST-24 2006年 11月
 ST-25 2010年 11月 代理商
 ST-26 2010年 11月 代理商
 ST-27 2011年 5月 代理商
 ST-28 2010年 11月 代理商
 ST-28L 2011年 5月 代理商
 ST-31 2011年 5月
 ST-31A 2011年 5月
 ST-31B 2011年 5月
 ST-31C 2011年 5月
 ST-31D 2011年 5月
 ST-31E 2011年 5月
 ST-31F 2011年 5月
 ST-33 2006年 11月
 ST-34 2006年 11月
 ST-35 2010年 11月 ST-100
 ST-38 2006年 11月
 ST-39 2010年 11月 代理商
 ST-40 2007年 11月
 ST-42 2010年 11月 代理商
 ST-42LA 2011年 5月 代理商
 ST-42LB 2011年 5月 代理商
 ST-45 2010年 11月 代理商
 ST-45L 2010年 11月 代理商
 ST-46 2010年 11月 代理商
 ST-46L 2010年 11月 代理商
 ST-47 2011年 5月 代理商
 ST-91 2011年 5月
 ST-91A 2011年 5月
 ST-91B 2011年 5月

液位传感器
型号 终了(年月) 替代机种等
 CP1-C2G 2011年 5月 代理商
 CP1-C2U 2011年 5月 代理商
 CP1-E5W 2011年 5月 代理商
 CP1-H4B 2011年 5月 代理商
 RDU 2005年 12月
 RMU 2005年 12月
 US□ 2005年 12月